hlavička

Notocactus ottonis

Stavba tela: Jediné, guľovité neskôr aj stĺpcovité , široké do 10cm
Tŕne: -
Kvet: žltý
Minimálna teplota: 5°C
Geografická poloha: Južná Brazília, Uruguay, Argentína
Synonymá: Parodia ottonis, Echinocactus ottonis, Notocactus ruoffii, Notocactus neo-ottoianus, Notocactus tenuispinus, Echinocactus tenuispinus, Echinocactus ottonis var. tenuispinus, Notocactus uruguayus, Cactus ottonis, Echinocactus ottonis var. uruguayus, Parodia paraguayensis, Notocactus grandiensis, Notocactus ottonis var. uruguayensis, Notocactus arechavaletai, Malacocarpus arechavaletae, Echinocactus arechavaletae, Notocactus arechavaletae, Echinocactus amambayensis, Notocactus acutus, Peronocactus ottonis, Echinocactus ottonis, Echinocactus acuatus var. arechavaletai, Malacocarpus ottonis

Notocactus ottonis

späť

© PPzTT 2006

Notocactus ottonis

Notocactus ottonis