. . Rod Rebutia

Rod Rebutia

Rebutia je rod čelaďe Cactaceae, ktorý patrí k sukulentnej flóre Bolívie a severnej Argentiny. Tieto rastliny sú malé svojím vzrastom, bohato kvitnú na jar, obývajú väčšinou horské až vysokohorské oblasti. Populácia dosahuje výšok až skoro 4500m n.m., často rastie v tažko dostupných trhlinách skál, inokedy v machu na úpätí svahov, niektoré taxony zasahujú do nižšie položených subtropických oblastí, nie však nižšie ako 1000 m n.m.

Rod Rebutia je veľkým rodom, ktorý sa však vyskytuje na pomerne malom území. Delí sa na 5 sekcií: Rebutia, Aylostera, Setirebutia, Cylindrorebutia a Digitorebutia; pričom pre posledné 3 sekcie sa zaužíva súhrnný názov Mediolobivia.

Pestovanie rebucií je pomerne jednoduché ak sa dodržiavajú základné požiadavky rodu, tj. dostatok svetla, dostatok vlahy na jar a jeseň, letné obdobie rastovej pauzy kedy sa nesmú polievať a studené zimovanie. Rebucie ochotne odnožujú a tak nie je problém s rozmnožovaním, kvitnú do troch rokov od svojho "narodenia". Vyžadujú substrát ktorý je zložený zo 40% (50%) piesku rôznych frakcií (radšej hrubší), 25% kvalitnej zeminy z krtincov, 25% rašeliny a 10% staršej lesnej hrabanky. Nemajú radi keď ich polievame vodou z kohútiku, pretože majú najradšej mierne kyslú pôdu.

späť

© PPzTT 2006 - 2008

Rebutia

R. krainziana R. senilis v. R. senilis v. R. violaciflora

Sekcia Aylostera

A. heliosa A. heliosa v. teresae A. muscula A. nivosa
hlavička
>